top of page
Hikrobot_Interview-2021_3.png

Vision Master

ซอฟต์แวร์สำหรับ Machine Vision โดย HIKROBOT

แอปพลิเคชันการมองเห็นอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาการตรวจสอบด้วยภาพ    โหมดการพัฒนาที่หลากหลาย

สามารถนำไปใช้งานต่างๆ เช่น การวางตำแหน่งภาพ การวัดขนาด การตรวจจับข้อบกพร่อง และการจดจำข้อมูล

Untitled design (31)_edited.png

โหมด Interface ซอฟแวร์แบบกราฟิก

มุมมองซอฟต์แวร์แบบกราฟิก 

 ใช้งานง่ายและประมวลภาพได้อย่างรวดเร็ว

โหมดพัฒนาแบบ SDK 

ผู้ใช้งานกำหนดฟังก์ชันตรวจจับผลิตภัณฑ์เองควบคุมและจัดเตรียมด้วย Vision Master

โหมดการออกแบบด้วยตนเอง

เครื่องมือแสดงภาพที่ไม่เหมือนใคร รวมเข้ากับกระบวนการตรวจสอบที่ผู้ใช้กำหนดเอง

Untitled design (32).png

แพลตฟอร์มการประมวลผลมากกว่า 1,000 ภาพ  สนับสนุนอุปกรณ์รับภาพ<br/>ที่หลากหลาย

ตอบสนองความต้องการการมองเห็นของตำแหน่ง การวัด การระบุ และการตรวจจับ

Untitled design (33)_edited.png
Untitled design (33)_edited.png
Untitled design (33)_edited.png

การวางตำแหน่ง

การวัด

การระบุ

การตรวจจับ

bottom of page