top of page
57af5d296b89_edited.jpg

ส่งสัญญาณความถี่สูง ประมวลผลได้หลากหลายและยืดหยุ่น

Line Scan Camera

Machine Vision เทคโนโลยี Line Scan Camera  รองรับฟังก์ชั่น ISP ต่างๆ  เช่น  การแก้ไขฟิลด์แบน, Gamma, LUT, สมดุลสีขาว, CCM, SC, ฯลฯ  ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น  แม้จะมีการเปิดรับแสงตามกำหนดเวลา แต่ก็มีการเพิ่มวิธีการรับแสงแบบควบคุมความกว้างของ trigger signals นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแสงภายนอกและความต้องการในการควบคุมแสงได้อย่างยืดหยุ่น

Untitled design (17)_edited.png

Object Motion

ฟังก์ชัน TDI

จุดเด่นของ Line Scan Camera คือการใช้เซ็นเซอร์ TDI หรือ Time Delay Integration  ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการจับภาพวัตถุเคลื่อนไหวในระดับแสงน้อย โดยถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ภาพที่มีความเร็วสูง ความละเอียดสูง และความไวแสงสูง

GigE  Line Scan Camera

  • รองรับการปรับ gain เวลาเปิดรับแสง ฯลฯ โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

  • รองรับการปรับแต่ง ROI, Binning, TDI

  • รองรับโหมดทริกเกอร์หลากหลาย  ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

  • ISP algorithms  มั่นใจได้ถึงคุณภาพของภาพ

  • เข้ากันได้กับมาตรฐาน GigE Vision และ GenICam

Line scan camera_edited.png
Line scan camera (2)_edited.png
Line scan camera (1).png

Camera Link  Line Scan Camera

  • รองรับการปรับ gain เวลาเปิดรับแสง ฯลฯ โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

  • รองรับการปรับแต่ง ROI, Binning, TDI

  • รองรับโหมดทริกเกอร์หลากหลาย  ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

  • ISP algorithms  มั่นใจได้ถึงคุณภาพของภาพ

  • เข้ากันได้กับโปรโตคอล Camera Link และมาตรฐาน GenICam

bottom of page